GS1 نیوزیلند اولین عضو از GS1 است که 600،000 کد GTIN را بروی GS1 CLOUD بار گذاری کرد.