طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی GS1 در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۸، ایران در ردیف پانزدهم از ۲۵ شرکت کننده اول در پروژه GS1CLOUD قرار دارد.