Click here to show the instructions on how to install this app on your iOS device.

استراتژي GS1

GS1 چيست؟

GS1 يك سازمان توسعه و استقرار استانداردهاست كه بيطرف و غيرانتفاعي است؛ اين سازمان به شركت‌هاي سراسر جهان كمك مي‌كند كسب‌وكارشان را انجام دهند.

112 سازمان عضو (MO) در سراسر جهان مشغول توسعه استانداردها براي بيش از 1 ميليون شركت در گستره كل دنيا

25 شاخه صنعتي از 150 كشور، خدمات‌رساني مي‌شوند

باركدها در روز بيش از 5 ميليارد مرتبه در جهان اسكن مي‌شوند

-GS1 سازمان طراحي و توسعه استانداردهاي شناسايي (شناسه‌دار كردن)، ضبط خودكار (اسكن باركد و ديتاماتريس و تگ RFID) و به‌اشتراك‌گذاري داده‌ها (با EDI، شبكه GDSN و EPCIS) است. - GS1 بيطرف است يعني جانب هيچ يك از طرفهاي تجاري (خريدار – فروشنده – نهادهاي قانوني و حاكميتي) نيست و تامين كننده منافع هيچ يك از آنها در مقابل ديگري نمي‌باشد. - GS1 غيرانتفاعي است و هدف آن جلب سود و تقسيم بين مالكان نيست، يعني از پولي كه دريافت مي‌كند، هيچ سهمي به سهامداران نمي‌دهد و همه آن را براي توسعه هر بيشتر استانداردها و ارتقاي آنها مصرف مي‌كند.

هدف و باورها

GS1 به قدرت استانداردها براي متحول نمودن راه و رسم كار و زندگي همه ما باور دارد

ما خلق مي‌كنيم . مبناي مشتركي براي همه صاحبان كسب‌وكار كه شامل شناسايي يكتا، ضبط درست‌ودقيق داده‌ها و به‌اشتراك‌گذاري خودكار اطلاعات اساسي در باره محصولات، مكانها و اموال (دارايي‌ها) است

ما مهيا مي‌سازيم . امكان شفافيت و آشكارگي امور را از طريق تبادل داده‌هاي معتبر

ما توانمند مي‌كنيم كسب‌وكارها را براي رشد و بهبود كارايي، ايمني، اطمينان و پايداري.

ما چنين سازماني هستيم:

- استانداردهاي GS1 براي Identify (شناسايي)، Capture (ضبط يا خوانش خودكار داده‌ها) و Share (به‌اشتراك‌گذاري اطلاعات) كه در سراسر جهان پذيرفته شده و بكار برده مي‌شوند، سبب تعامل و ارتباط موثر و كارآمد همه طرف‌هاي تجاري در چهارگوشه جهان (بالاخص تامين‌كننده – توزيع‌كننده يا عمده‌فروش – خرده‌فروش يا مصرف‌كننده) شده و محور اصلي فعاليت اين سازمان است.

ارزش‌هاي فراگير (نظام و چهارچوب ارزشي)

GS1 همه ذينفعان را به سمت استانداردها سوق ميدهد، كاركنان آن در انجام كارها با عشق و شور و علاقه عمل مي‌كنند، خلاقيت مستمر سرلوحه كار آنهاست، بر اساس اعتماد به هم و با يكپارچگي و همبستگي كار كرده، به صورت تيمي و تعاملي عمل مي‌كنند.

حوزه‌هاي ذينفع

مصرف‌كننده و بيمار كه كالاي نهايي به دست آنها ميرسد اولين ذينفعان GS1 هستند كه با ايجاد قابليت رديابي، ايمني آنها تامين مي‌گردد. ساير كساني كه در اين بين نقشي دارند، همه ذينفعان GS1 محسوب مي‌شوند.

سازمان و نقش‌ها

نقشها در سازمان GS1 تعريف و تنظيم و تفكيك شده است. بخشي بر عهده دفتر جهاني (GO) و بخشي بر عهده سازمانهاي عضو يا محلي (MO) قرار دارد.

شايستگي‌هاي اصلي

بهترين بودن در كلاس توسعه استانداردها

مديريت موثر يك فرايند توسعه و پياده‌سازي فراگير و كاربرمحور براي تحويل استانداردهاي باكيفيت و به‌آساني استقرار يابنده در سطح صنعت و ارائه‌دهندگان راهكار.

شناسايي يكتا

فراهم آوردن سيستمي از شماره‌هاي بي‌ابهام براي شناسايي كالاها، خدمات، اموال و مكانها جهت پشتيباني از فرايندهاي خودكارشده و امن زنجيره تامين.

دسترسي به تمام دنيا

نگه‌داري و توسعه شبكه‌اي جهاني از دفاتر ملي كه خدمات باكيفيت بالا و استانداردمحور را به اعضايشان بدهند

ارتباطات بين فرهنگي

توسعه و نگه‌داري دامنه وسيعي از امكانات ارتباطي كه قابليت ارتباطات دوسويه را بين GS1، مراكز تابعه، اعضا و جامعه بزرگتر فراهم نمايد

شايستگي كليدي GS1 همان توسعه و استقرار استانداردهاي فراگير (از طريق فرايند GSMP) است. شايستگي بعدي، فراگير نمودن GTIN است (و با درجه اهميت كمتر GLN و SSCC) شايستگي سوم داشتن دفتر در تمام نقاط دنياست. چهارمين شايستگي محوري، تسهيل ارتباطات بين‌فرهنگي است، براي مثال برند «حلال» توسط GS1 مالزي ارائه شده و در تمام دنيا كاربرد يافته است.

استانداردها، خدمات و راهكارها

شناسايي

شماره‌هاي شناسايي GS1

ضبط خودكار

انواع حامل‌ داده‌هاي GS1

به‌اشتراك گذاري

تبادل داده‌هاي GS1

اولويتهاي جهاني GS1

حوزه‌هاي تمركز استراتژيك

هدف GS1 ارائه ارزش به ذينفعان است

پذيراندن و انطباق با استانداردها

پيشبردن انطباق با استانداردهاي GS1. تنظيم و تبيين ارزشهايي كه حاصل ميشود و بهترين عملكردها براي فرايندهاي كليدي به تفكيك هر بخش. پيشبردن و اندازه‌گيري ميزان انطباق با استانداردهاي GS1 با شاخص‌ها (KPI) به تفكيك كاربرهاي كليدي و سازمانهاي عضو.

رويكرد چند-بخشي (حوزه‌هاي صنعتي مختلف)

فراهم نمودن خدمات در كلاس جهاني براي بخشهاي اصلي (خرده‌فروشي، سلامت، حمل‌ونقل‌لجستيك). يكپارچه‌سازي بخشهاي جديد كه ميتوانند از استانداردهاي GS1 نيرو بگيرند و افزودن ارزش به بخشهاي اصلي و سازمانهاي عضو يا MOها..

مدل كسب‌وكار پايدار و بادوام

تعريف مدل كسب‌وكار آينده براي خدمات و راهكارهاي شناسايي شده در چشم‌انداز بلندمدت ما.

نحوه اداره سازمان

همراستاسازي استراتژيهاي هيئت‌مديره GS1 و سازمانهاي عضو يا MOها. اطمينان از حضور و نمايندگي مديريت سطح اجرايي در هيئت‌مديره GS1 جهاني و GS1هاي محلي براي نگه‌داري و حفظ جهت‌گيري استراتژيك در كسب‌وكار.

همكاري

حفظ روابط كاري نزديك استراتژيك با فوروم كالاهاي مصرفي و ديگر انجمنهاي صنعتي پيشرو.

آگاه‌سازي از برند GS1 مو منصفانه بودن آن

استمرار در افزايش آگاهي از چشم‌انداز، استراتژيها و استانداردهاي GS1، مانند تقويت سادگي و سازگاري پيام.

اطمينان از يكپارچه و جامع بودن سبد محصولات و راهكارها

اطمينان از از يكپارچگي و سازگاري سيستم GS1 از طريق معماري جامع GS1.

تقويت ائتلاف‌هاي استراتژيك

شناخته شدن به عنوان جامعه‌اي كه شركا مي‌توانند بيشترين فايده را به كاربران ما برسانند. تمركز روي بهينه‌سازي اين روابط سودمند متقابل.

پشتيباني از توسعه خط‌ومشي‌هاي عمومي

حفظ گفتگوي ثمربخش و آزاد با نهادهاي قانوني، رگولاتوري، رسانه‌ها و ديگر ذينفعان كليدي.

وجود داشتن به صورت فدراسيوني با وابستگي دروني

برپا نمودن مجموعه‌اي كه يك چشم‌انداز داشته باشد، با يك صدا در باره آن چشم‌انداز حرف بزند و به‌ صورت يك سازمان منسجم عمل سازگار با چشم‌انداز مذكور را انجام دهد. .

See one vision

Speak with one voice

Act as one organisation

www.gs1.org

Show iOS installation instructions

To add GS1 Strategy Booklet to your phone:

  1. Tap the "Share" Share icon button below
  2. Tap the "add to Home Screen" Add icon button