پس از  تلاش های زیاد و جلسات مکرر با شرکت های مختلف برای اجرایی شدن سطوح SPها, اولین تفاهم نامه در حوزه SP2 نرم افزاری، مورخ 1396/03/22 امضاء گردید. در سطح SP2 نرم افزاری، چنانچه شرکت ها بتوانند در هر یک از موارد موجود در جدول زیر وارد عمل شده و کاری را ارائه دهند، در اولویت انجام کار قرار می­گیرند.

  نوع طرح تشویقی

  امتیاز

  اعلام کتبی رعایت استانداردها و الزامات و تحویل مدارک شناسایی

  درج در فهرست اولیه

  مجوز شورایعالی انفورماتیک

  یک ستاره

  هر نمونه نرم افزار سازگار با GS1 مورد تایید مرکز

  یک ستاره

  رضایت مشتری در طی یک سال بهره برداری

  یک ستاره

  همکاری با مرکز در توسعه نرم افزارهای

  یک ستاره

  همکاری با مرکز در قالب Joint Venture

  یک ستاره

  توسعه Mob. App.

  یک ستاره

  توسعه نرم افزارهای Open Source

  یک ستاره

  این روش ارزیابی بدون اعلام قبلی و عمومی، بازبینی خواهد شد.

  همچنین شرکت ها کلیه نرم افزارهای موجود و غیر موجود خود را (مطابق لیست ارائه شده به مرکز) بر اساس استانداردها و راهکارهای Compatible ,GS1 خواهند کرد. این کار با حمایت و آموزش مرکز و بر اساس یک Plan آماده اجرا خواهد شد. بدین صورت در صورت نیاز مشتری به نرم افزار موجود این شرکت ها، این نرم افزار در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت. شرکت های آسا نرم افزار، پارس افزار و شرکت مرتبط با اتکا از جمله شرکت های مشتاق برای این سطح SP هستند که از پتانسیل خوبی برای این کار برخوردارند. برنامه های موجود این شرکت ها در حوزه RFID و در زمینه های مختلف مدیریت اموال، انبار، زنجیره تامین و… می باشد. اطلاعات سوابق این شرکت ها در سایت http://gs1ir.org در منوی همکاران و در قسمت تامين كنندگان (SP) قابل مشاهده است. همچنین بستری برای ایجاد تعامل بیشتر این شرکت ها در مرکز ایجاد شده است. امیدواریم شاهد افزایش تعداد شرکت ها در این سطح SP باشیم.